Co robimy? arrow Magen Dawid
21.01.2020.
Menu główne
Co robimy?
Izrael-Żydzi-Antysemityzm
Biuro Laudera w Łodzi
Magen Dawid
Historia i Programy
Aktualności
Publikacje
Księga Gości
Linki
Archiwum
Radio
Historia i teraźniejszość


Alfabet hebrajski do ściągnięcia

 http://lauder.lodz.pl/images/hebrajski/literki_1_.jpg

kliknij na obrazek - plik pdf 229 KB


  http://lauder.lodz.pl/images/stories/szkoly_lm.jpg

ZESPÓŁ SZKÓŁ
LAUDER-MORASHA
w WARSZAWIE:

- PRZEDSZKOLE,
- SZKOŁA PODSTAWOWA,
- GIMNAZJUM
,


 
http://jn1.tv/static/img/logo_top_jn1.jpg

 NOWA TV ŻYDOWSKA
NADAJĄCA PO ANGIELSKU,
 ALE ICH STRONA
JEST DOSTĘPNA
TAKŻE PO ROSYJSKU

 
 
Żydowska TV Shalom,
internetowa,nadaje
od 21 XI po angielsku
 

 
 http://lauder.lodz.pl/images/stories/znak.jpg
 


 List od wiceprezydenta
Fundacja Ronalda S. Laudera
dr. Georga Ban’a  do Doroty i Barucha Ciesielskich,
  którzy kierują klubem Fundacji Laudera w Łodzi
oraz odpowiadają za organizację obozów Laudera w Polsce,
z okazji 20 lecia pracy
Fundacji Ronalda S. Laudera w Europie centralnej i wschodniej.

Wersja Angielska
Wersja Polska

 

Podziękowanie od wiceprezydenta
Fundacji Laudera

dla Doroty i Barucha Ciesielskich
dla Fundacji w roku 2008
Pismo dyrektora
Fundacji Laudera w Polsce,
rabina Macieja Pawlaka,
w sprawie działalności Fundacji w Polsce.

Warszawa | Jerozolima
Stowarzyszenie Żydowskie Magen Dawid

DARY I SKŁADKI DLA STOWARZYSZENIA PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO:

Credit Agricole 95194010763071157400000000

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM, KTÓRZY PRZEKAZALI 1% NA RZECZ STOWARZYSZENIA ZA ROK 2014. PRZYPOMINAMY KRS 0000286875

XXXXXXXXXXXXX 

CELE STOWARZYSZENIA wg STATUTU Z 2009 R.

Celem Stowarzyszenia jest:
1.   wydawanie Biuletynu Fundacji Laudera w Łodzi „Magen Dawid”
2.   wydawanie materiałów multimedialnych, publikacji dotyczących kultury żydowskiej i judaizmu
3.   ochrona dóbr tradycji i kontynuowanie oraz rozpowszechnianie kultury żydowskiej i judaizmu
4.   działalność edukacyjna i wychowawcza dotycząca judaizmu i tradycji żydowskich
5.   przełamywanie stereotypów dotyczących Żydów i judaizmu
6.   współpraca z Fundacją im. R. Laudera w Łodzi
7.   redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid i Fundacji im. R. Laudera w Łodzi
8.   prowadzenie żydowskiego radia internetowego
9.   działanie na rzecz podtrzymywania i odbudowy kultury żydowskiej
10. rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami
11. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
12. działalność charytatywna; 
13. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
14. działalność na rzecz mniejszości narodowych; 
15. ochrona i promocja zdrowia; 
16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
17. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
18. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 
19. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 
20. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
21. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 
23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
24. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
25. promocja i organizacja wolontariatu.
============================================================================
KTO CHCE SIĘ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ O STOWARZYSZENIU PROSIMY PISAC POD EMAILE: lodzlauder@idsl.pl lub boruch56@toya.net.pl
Data Tytuł pozycji
02.01.2011. 1% DLA STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKIEGO MAGEN DAWID
07.08.2009. statut stowarzyszenia z dnia 25.02.2009
26.09.2008. Statut stowarzyszenia 2008-09-26


Top!
-->