Co robimy? arrow Magen Dawid
26.03.2019.
Menu główne
Co robimy?
Izrael-Żydzi-Antysemityzm
Żydowski Klub Laudera
Magen Dawid
Historia i Programy
Aktualności
Publikacje
Księga Gości
Linki
Archiwum
Sklep
Radio
Historia i teraźniejszość


Alfabet hebrajski do ściągnięcia

 http://lauder.lodz.pl/images/hebrajski/literki_1_.jpg

kliknij na obrazek - plik pdf 229 KB


  http://lauder.lodz.pl/images/stories/szkoly_lm.jpg

ZESPÓŁ SZKÓŁ
LAUDER-MORASHA
w WARSZAWIE:

- PRZEDSZKOLE,
- SZKOŁA PODSTAWOWA,
- GIMNAZJUM
,


 
KALENDARZE NA ROK 5777
 
Kalendarz na Nowy Rok 5777

Kalendarz na Nowy Rok 5777..
aż do grudnia 2017 r.

Cena 25 PLN
 
lub
 
 Kalendarz Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense
 
Kalendarz Fundacji Monumentum
Iudaicum Lodzense,
wydany z okazji 210-lecia
Społeczności Żydowskiej w Łodzi,
z czasem zapalania świec za cegiełkę,
 
 minimum 15 PLN
 
Aby zamówić któryś z powyższych
kalendarzy prosimy o kontakt
na adres e-mail
Ten e-mail jest chroniony przed spame, włącz obsługę Javascript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
http://lauder.lodz.pl/images/sklep_18_03/sfateinu.jpg
 
Sfatenu - elementarz do nauki języka hebrajskiego
Info. 501 271 721

http://lauder.lodz.pl/images/stories/ksiazki_zd/sidur_warsza.jpg
 
 
Modlitewnik Żydowski obyczaju aszkenazyjskiego - cena 85 zł plus przesyłka - treść całkowicie taka sama jak w modlitewniku Pardes Lauder, sidury różnią się tylko okładką

NOWOŚCI W SKLEPIE
PROSTO Z IZRAELA
 
 http://lauder.lodz.pl/images/sklep09_2013/chanuka1.jpg
 
 
świeczniki chanukowe... i wiele innych
 

 Machzor na  Jom Kippur

w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa

http://lauder.lodz.pl/images/sklep_luty_2013/mahjomk.png

Cena  30 zł
(plus koszt przesyłki)

zapraszamy do sklepu 


  Machzor na  Rosz Haszana

w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa

 http://lauder.lodz.pl/images/sklep_luty_2013/mahrh.png

Cena  30 zł
(plus koszt przesyłki)

zapraszamy do sklepu  http://lauder.lodz.pl/images/stories/lauder_video.jpg


http://jn1.tv/static/img/logo_top_jn1.jpg

 NOWA TV ŻYDOWSKA
NADAJĄCA PO ANGIELSKU,
 ALE ICH STRONA
JEST DOSTĘPNA
TAKŻE PO ROSYJSKU

 
 
Żydowska TV Shalom,
internetowa,nadaje
od 21 XI po angielsku
 

 
 http://lauder.lodz.pl/images/stories/znak.jpg
 


 List od wiceprezydenta
Fundacja Ronalda S. Laudera
dr. Georga Ban’a  do Doroty i Barucha Ciesielskich,
  którzy kierują klubem Fundacji Laudera w Łodzi
oraz odpowiadają za organizację obozów Laudera w Polsce,
z okazji 20 lecia pracy
Fundacji Ronalda S. Laudera w Europie centralnej i wschodniej.

Wersja Angielska
Wersja Polska

 

Podziękowanie od wiceprezydenta
Fundacji Laudera

dla Doroty i Barucha Ciesielskich
dla Fundacji w roku 2008
Pismo dyrektora
Fundacji Laudera w Polsce,
rabina Macieja Pawlaka,
w sprawie działalności Fundacji w Polsce.

Warszawa | Jerozolima
Stowarzyszenie Żydowskie Magen Dawid

DARY I SKŁADKI DLA STOWARZYSZENIA PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO:

Credit Agricole 95194010763071157400000000

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM, KTÓRZY PRZEKAZALI 1% NA RZECZ STOWARZYSZENIA ZA ROK 2014. PRZYPOMINAMY KRS 0000286875

XXXXXXXXXXXXX 

CELE STOWARZYSZENIA wg STATUTU Z 2009 R.

Celem Stowarzyszenia jest:
1.   wydawanie Biuletynu Fundacji Laudera w Łodzi „Magen Dawid”
2.   wydawanie materiałów multimedialnych, publikacji dotyczących kultury żydowskiej i judaizmu
3.   ochrona dóbr tradycji i kontynuowanie oraz rozpowszechnianie kultury żydowskiej i judaizmu
4.   działalność edukacyjna i wychowawcza dotycząca judaizmu i tradycji żydowskich
5.   przełamywanie stereotypów dotyczących Żydów i judaizmu
6.   współpraca z Fundacją im. R. Laudera w Łodzi
7.   redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia Żydowskiego Magen Dawid i Fundacji im. R. Laudera w Łodzi
8.   prowadzenie żydowskiego radia internetowego
9.   działanie na rzecz podtrzymywania i odbudowy kultury żydowskiej
10. rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami
11. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
12. działalność charytatywna; 
13. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
14. działalność na rzecz mniejszości narodowych; 
15. ochrona i promocja zdrowia; 
16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
17. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
18. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 
19. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 
20. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
21. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 
23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
24. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
25. promocja i organizacja wolontariatu.
============================================================================
KTO CHCE SIĘ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ O STOWARZYSZENIU PROSIMY PISAC POD EMAILE: lodzlauder@idsl.pl lub boruch56@toya.net.pl
Data Tytuł pozycji
02.01.2011. 1% DLA STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKIEGO MAGEN DAWID
07.08.2009. statut stowarzyszenia z dnia 25.02.2009
26.09.2008. Statut stowarzyszenia 2008-09-26


Top!
-->